This page requires Flash Player.

Výcvik řidičů

Řidičská oprávnění

(vybraná ustanovení § 80 - 102)

Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

Podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která:

  • dosáhla věku stanoveného zákonem
  • je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel
  • je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel
  • splnila další podmínky stanovené zákonem

Naše autoškola Vám nabízí tato řidičská oprávnění:

Skupina AM

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h:
• dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
• tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
• čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW;

Věk: Od 15 let

Podmínka:
S písemným souhlasem zákonného zástupce
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina A1

• lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
• tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW;

Věk:
od 16 let

Podmínky:
S písemným souhlasem zákonného zástupce
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina A2

• motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem;

Věk:
od 18 let

Podmínky:
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina A

• motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
• tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW;

Věk:
od 24 let

Podmínky:
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina B1

• čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží;

Věk: od 17 let

Podmínka:
S písemným souhlasem zákonného zástupce.
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina B

• motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg;

Věk: od 18 let

Podmínka:
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina B + E

• jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg;

Věk: od 18 let

Podmínka:
Držitel skupiny B
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina C

• motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg;

Věk: od 21 let

Podmínka:
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina C + E

• jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg;

Věk: od 21 let

Podmínka:
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina C1

• motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg;

Věk: od 18 let

Podmínka:
Zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost

Skupina C1 + E

• jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg;

Věk: od 18 let

Podmínka:
Zdravotní způsobilost
odborná způsobilost

Skupina T

• traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Věk: od 17 let

Podmínka:
Zdravotní způsobilost
odborná způsobilost

Kdo Vám doporučil naší autoškolu?

nikdo
49%

kamarád(ka)
23%

hledal jsem a našel jsem
28%